Πλουτάρχου: Περί Φθόνου και Μίσους

ploutarxou-peri-fthonou-kai-misous

04 Σεπ Πλουτάρχου: Περί Φθόνου και Μίσους

«Περί Φθόνου και Μίσους»

Σε τι διαφέρουν ο Φθόνος η Κακία και το Μίσος;

Για ποιον λόγο ο Φθόνος και το Μίσος αποτελούν απαραίτητα συστατικά της Ψυχής κάθε ανθρώπου και θεωρούνται απολύτως χρήσιμα για την πνευματική μας εξέλιξη;

Πώς η γνώση της λειτουργίας του Φθόνου και του Μίσους και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση καθορίζει την εξελικτική πορεία της ζωής μας και μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και στην Αθανασία;

Σε αυτό το σεμινάριο, ο Πλούταρχος μας παραδίδει με τον πιο εύληπτο και κατανοητό τρόπο τις οδηγίες ζωής που χρειαζόμαστε για να απελευθερώσουμε την Ψυχή μας από τα Πάθη και τα Μίση της, με αποτέλεσμα να καταστούμε Άνθρωποι αντάξιοι του ονόματός μας, ώστε να δικαιολογήσουμε τον λόγο της ύπαρξής μας.

Με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη.