Διαλέξεις 2015 – 2016

Καλησπέρα σε όλους !

george-charalampidis-lectures

Οι Διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε :

Τρίτη : 20:30 – 22:00

Θέμα Διάλεξης :  «Περι Ψυχής»

Τοποθεσία : Βιβλιοπωλείο ΑΙΓΗΪΣ

Πέμπτη : 19:00 – 20:30

Θέμα Διάλεξης :  «Η Φιλοσοφία απο την Αρχή»

Τοποθεσία : Βιβλιοπωλείο ΑΙΓΗΪΣ

Σάββατο : 17:00 – 19:00

Θέμα Διάλεξης :  «Το όργανον του Αριστοτέλους» 

Τοποθεσία :   Ιδρυμα Ιωάνου Πασσά