ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ

Slider-1-Book-3

Αριστοτέλους, Περί μνήμης και αναμνήσεως

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Οσελότος, 2011
144 σελ.
ISBN 978-960-9607-20-9
Τιμή € 17,00

Αγορά του e-book
Buy english e-book

Σήμερα η Μνήμη και η Ανάμνηση αποτελούν δύο έννοιες απολύτως συγκεχυμένες. Στην εποχή όμως της Αρχαίας Ελλάδας είχαν τελείως ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία καθότι η Μνήμη αφορούσε στην γνωστή λειτουργία του εγκεφάλου μας και σχετίζεται με την παρούσα ζωή μας, ενώ η Ανάμνηση αφορούσε στην ανάσυρση λησμονημένων γεγονότων από τις προηγούμενες ζωές μας, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν χαραγμένες στην αιώνια Μνήμη της Ψυχή μας.

 

Δυστυχώς, αυτή η λειτουργία της Ανάμνησης, με την σπουδαία έννοια που της προσδίδει ο Αριστοτέλης, έχει ολοκληρωτικά αγνοηθεί. Σύμφωνα όμως με τις αποκαλύψεις του μεγάλου Φιλοσόφου, η επαναλειτουργία και αποκατάσταση της Ανάμνησης θα πρέπει να αποτελέσει τον κύριο στόχο της ζωής κάθε Ανθρώπου που θα επιθυμούσε να προχωρήσει στην Πνευματική του εξέλιξη.

 

Η μέθοδος που διδάσκεται για τον σκοπό αυτόν ονομάζεται «Αριστοτελικός Διαλογισμός» και το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγει ονομάζεται «Τέχνωση του Νου».

Nowadays Memory and Recollection are two meanings absolutely confused.

In Ancient Greece though they were of great importance since the word Memory concerned the common function of the brain and is associated with present life, while Recollection concerns the remembering of forgotten events that are embedded in the “eternal memory” of our soul.

Unfortunately this function of recollection with the important meaning that Aristotle gave to it, has been completely ignored.

But according to the great philosopher’s revelations, restarting and restoring recollections should be the main goal in each person’s life who desires to achieve spiritual development.

The method taught for this purpose is called “Aristotelian Meditation” and the result produced is called “spiritualization of the soul” or “Technosis of the mind”.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ