ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΟΙ 12 ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ, Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ, ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΚΙΝΟΥΝ

Slider-1-Book-2

Αριστοτέλης , Οι 12 Ηθικές Αρετές , Η Αρχή της Αντιφάσεως , Το Ακίνητον Κινούν

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Οσελότος, 2012
296 σελ.
ISBN 978-960-9607-70-4
Τιμή € 14,00

Αγορά του βιβλίου
Αγορά του e-book

Μεταφερθείτε στην εποχή της αρχαίας Ελλάδας και συναντήστε από κοντά τον Αριστοτέλη!

Μάθετε:

Τα σημαντικότερα στοιχεία του βίου του
Τα σημαντικότερα σημεία της διδασκαλίας του
Τον άγνωστο ύμνο στην Αρετή που συνέθεσε για τον παιδικό του φίλο, τον Ερμία
Την άγνωστη ιδιόχειρη διαθήκη του
Τις άγνωστες θεραπευτικές του προσεγγίσεις
Τον πλήρη κατάλογο των βιβλίων του
Πολλά ενδιαφέροντα περιστατικά από την καθημερινή του ζωή, αλλά και τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του:
Τις 12 Ηθικές Αρετές,
την Αρχή της Αντιφάσεως και
το μυστηριακό Ακίνητον Κινούν.

Με πλήθος επεξηγηματικών σχολίων και αναλύσεων των επιστημονικών θεωριών του, μέσα από το πραγματικά απολαυστικό αρχαίο κείμενο του Διογένη Λαερτίου, που για πρώτη φορά μπορούν να μας φέρουν σε επαφή και να μας αποκαλύψουν τον βαθύτερο τρόπο σκέψης του μεγάλου μας φιλόσοφου.

Be transferred to the times of ancient Greece, and meet Aristotle.

Find out about:

The most important elements of his life.
The unknown anthem for «virtue» he wrote for his childhood friend Hermeas.
His unknown handwritten will.
His unknown healing approaches.
A full list of his books.

Many interesting incidents of his daily life and the key points of his teaching:

12 Ethical Virtues
«The principle of contradiction»
and the mysterious «unmoved mover».

With large explanatory feedback and analysis of his scientific theories through the ancient text of Diogenis Laertius, which for the first time reveals and brings us in touch with the deepest thoughts of the great philosopher.

Laissez vous transporter à l’époque de la Grèce antique et rencontrez de près Aristote

Apprenez :

Les éléments les plus importants de sa vie.
Les points les plus importants de son enseignement.
L’hymne inconnu à la vertu qu’il a composé pour son ami d’enfance, Hérmias.
Son testament manuscrit inconnu.
Ses approches thérapeutiques inconnues.
La liste complète de ses livres.
Plusieurs événements importants de sa vie quotidienne, ainsi que les points principaux de son enseignement :

Les 12 vertus éthiques.
Le principe de Contradiction et le mystérieux « mobil – immobile ».
Avec une multitude de commentaires et d’analyses de ses théories scientifiques, à travers
le savoureux ancien texte de Diogène Laèrce, pour la première fois nous pouvons nous

mettre en contact avec la plus profonde manière de penser de notre grand Philosophe.

Очутитесь в  эпохе древней Греции и встретьтесь с Аристотелем!
Узнайте:

Наиболее важные моменты его жизни
Самые главные элементы его преподавания
Неизвестный гимен Добродетели который он сочинил для своего детского друга, Ермия
Его неизвестное рукописное завещание
Его неизвестные терапевтические подходы
Полный список его книг

Много интересных случаев из его жизни, а также и ключевые основы его преподавания:

12 Моральных Добродетелей,
Принцип противоречия и
Мистическое Недвижиммое Движется.

С многочисленными пояснительными комментариями и с анализом научных теорий, по действительно восхитительному древнему тексту Диогена Лаертиоса, впервые сближая и давая возможность раскрыть глубену образа мышления нашего великого Философа.

 

Ο Αριστοτέλης θεωρείται αναμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της Αρχαίας Ελλάδας.

Σήμερα ωστόσο, μόλις ένα μικρό μέρος της φιλοσοφίας του είναι γνωστό, διότι τα περισσότερα από τα βιβλία που συνέγραψε έχουν απολεσθεί.

Δυστυχώς όμως, ακόμα και τα βιβλία που έχουν διασωθεί, τις περισσότερες φορές είναι πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητά, λόγω των υψηλών επιστημονικών τους γνώσεων αλλά και των πρωτοποριακών τους θεωριών.

Επίσης, ελάχιστες είναι και οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την προσωπική ζωή του Αριστοτέλη. Το αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές που αναφερόμαστε τόσο στην φιλοσοφική του σκέψη όσο και στην προσωπική του ζωή να είμαστε υποχρεωμένοι να υποπέσουμε σε διάφορες εικασίες.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος, που συγκεκριμένο αρχαίο κείμενο του Διογένη Λαερτίου, το οποίο αναφέρεται τόσο σε ένα μέρος της προσωπικής του ζωής όσο και στο επιστημονικό έργο του Αριστοτέλη, να το καθιστά μοναδικό και ανεπανάληπτο.

Ο Διογένης Λαέρτιος ήταν ένας Έλληνας συγγραφέας που γεννήθηκε μάλλον στην πόλη Λαέρτη στης Κιλικίας τον 3ο μ.Χ αιώνα.

Οι επίσημες πληροφορίες που έχουμε για την ζωή του είναι ελάχιστες, όμως μπορούμε να εξάγουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την προσωπικότητά του, μέσα από το ίδιο έργο.

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο Διογένης Λαέρτιος ήταν βαθύς γνώστης του συνόλου της αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, στην οποία είχε αφιερώσει προφανώς ολόκληρη την ζωή του.

Επίσης, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ήταν συλλέκτης σπανίων βιβλίων αλλά και οποιασδήποτε σημαντικής πληροφορίας που αφορούσε στο έργο και στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, για τους οποίους αναφέρεται στο σπουδαίο έργο του, που σήμερα είναι γνωστό με τον τίτλο <<Βίοι Φιλοσόφων>>

Στην πραγματικότητα όμως, το βιβλίο αυτό έχει έναν ιδιαίτερα μακροσκελή τίτλο που είναι ο εξής:

«Βίοι και γνώμαι των έν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή»

Είναι γενικώς παραδεκτό, ότι ο Διογένης Λαέρτιος αποτελεί μία τεράστια πηγή πλούτου, όσον αφορά στις γνώσεις μας για την Αρχαία Ελλάδα, διότι μέσα στα 10 συνολικά βιβλία από τα οποία αποτελείται αυτό το ανυπολόγιστης αξίας έργο του, αναφέρεται στον βίο και στο έργο 82 συνολικά Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων.

 

Δεν θα μπορούσε βεβαίως μέσα από αυτήν την «ανθολογία» να λείπει ο Αριστοτέλης, ένας από τους μέγιστους Φιλοσόφους όλων των εποχών, ο βίος και το έργο του οποίου, αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου.

Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, ο Διογένης Λαέρτιος, διαθέτει έναν ιδιαίτερο τρόπο γραφής, εξαιρετικά περιεκτικό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια άκρως συνθετική σκέψη, γεγονός που αποδεικνύει το τεράστιο εύρος των γνώσεών του.

 

Σε κάθε σελίδα του έργου του, διακρίνεται ξεκάθαρα η επιθυμία του να μεταφέρει στους αναγνώστες του, το σύνολο όλων των εξειδικευμένων  γνώσεων που διαθέτει.

Όσον αφορά στις πηγές που χρησιμοποιεί, θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο, ότι διαθέτει μια πολύ σπουδαία βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει πολλά σημαντικά έργα των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και των σχολιαστών τους, στα οποία ανατρέχει συνεχώς για να αντλήσει ή να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που αναφέρει.

Κάθε αναγνώστης του Διογένη Λαερτίου θα διαπιστώσει έκπληκτος , ότι αναφέρεται συνεχώς σε εντυπωσιακούς τίτλους αρχαίων βιβλίων, αλλά και σε ονόματα Αρχαίων ιστορικών και επιστημόνων, που ποτέ πριν δεν έχει δει, ούτε έχει ακούσει!

Αυτό είναι μόνο ένα δείγμα του απίστευτου πλούτου του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού , που δυστυχώς εμείς οι νεότεροι Έλληνες όχι μόνο δεν γνωρίσαμε ποτέ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σήμερα πλέον ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε.

Είναι άκρως εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα στα χιλιάδες πολύτιμα έγγραφα που διαθέτει στο αρχείο του ο Διογένης Λαέρτιος, περιλαμβάνεται και η ιδιόχειρη διαθήκη του Αριστοτέλη.

Θεωρώντας ότι μια διαθήκη, αποτελεί το καλύτερο μέσο για να γνωρίσει την ζωή, αλλά κυρίως το ήθος και τον χαρακτήρα του αποθανόντος, προς μεγάλη μας τύχη, την παραθέτει αυτούσια μέσα στο κείμενό του.

 

Θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο, ότι Διογένης Λαέρτιος, όχι μόνο έχει διαβάσει το σύνολο των έργων του Αριστοτέλη, των οποίων και παραθέτει έναν λεπτομερέστατο κατάλογο, αλλά και ότι τα έχει κατανοήσει σε βάθος.

Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, από την περίληψη της Αριστοτελικής διδασκαλίας την οποία επιχειρεί να προσεγγίσει και να την μεταφέρει στους μελλοντικούς αναγνώστες του βιβλίου του, χαρίζοντάς τους με τον τρόπο αυτόν ένα διαχρονικό δώρο, μοναδικής αξίας.

Είναι άξιο κάθε θαυμασμού το γεγονός ότι καταφέρνει μέσα σε ελάχιστες σελίδες όχι μόνο να εξηγήσει στον αναγνώστη τα βασικότερα σημεία γύρω από τα οποία περιστρέφεται η Αριστοτελική Φιλοσοφία, αλλά και να καλύψει διαδοχικά, ολόκληρη την εξελικτική της πορεία.

Αυτή η ανάλυση του Διογένη Λαερτίου είναι απολύτως χρήσιμη στη σημερινή εποχή, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σύνολο του έργου του Αριστοτέλη. Το παρόν βιβλίο παρόλο το μικρό του μέγεθος, μας επιτρέπει να εισχωρήσουμε στον τρόπο σκέψης του μεγάλου Φιλοσόφου μας, ώστε να πληροφορηθούμε τόσο την διδασκαλία του, αλλά συγχρόνως και πολλά άγνωστα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περιστατικά που αφορούν στην προσωπική του ζωή.

Η νέα προσπάθεια απόδοσης του αρχαίου κειμένου στην σημερινή γλώσσα, έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή και απόλυτο σεβασμό, ώστε να αποκαλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πλήρης δυναμικότητα αυτών των τόσο σπουδαίων και διαφωτιστικών γνώσεων.

Ο στόχος μας, δεν είναι να προσθέσουμε απλώς στην βιβλιογραφία, ακόμα ένα βιβλίο για τον Αριστοτέλη. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να μεταφέρει τον σημερινό αναγνώστη στην εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Να λειτουργήσει δηλαδή, σαν μια μηχανή του χρόνου, που θα μπορούσε να μας κάνει να αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε και πάλι στην εποχή και το περιβάλλον του Αριστοτέλη!

Να βρεθούμε στα ίδια μέρη που έζησε ο μεγάλος Φιλόσοφος και να πληροφορηθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής και της διδασκαλίας του, τα οποία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει με πολύ κόπο και μεγάλη τέχνη ο Διογένης Λαέρτιος.

 

Θεωρούμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να βρούμε έναν καινούργιο τρόπο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την πλήρη δυναμικότητα αυτών των ιερών κειμένων που εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη.

Για τον λόγο αυτόν, στο παρόν βιβλίο, επιχειρείται μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση της ανάλυσης του αρχαίου κειμένου από αυτήν που έχουμε συνηθίσει.

Για να καταφέρουμε να αποδώσουμε το μέγιστο των νοημάτων του, το αρχαίο κείμενο έχει χωριστεί αρχικά σε μικρά αυτοτελή κεφάλαια και στην συνέχεια σε μικρές και αυτόνομες προτάσεις, ώστε αφενός μεν ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοεί αυτό που ακριβώς θέλει να πει ο συγγραφέας, αφετέρου δε να προχωράει βήμα-βήμα και να αποκαλύπτει τα βαθύτερα νοήματά του.

Αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος επεξεργασίας του αρχαίου κειμένου κρίνεται απαραίτητος, από την στιγμή που επιθυμούμε να επιτύχουμε μία πλήρη και εσωτερική ανάλυση, η οποία θα μπορούσε να μας προσφέρει πολλά και πραγματικά οφέλη.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αρχαίος τρόπος γραφής διαφέρει κατά πολύ από τον σημερινό. Πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι το αρχαίο κείμενο είναι απολύτως συμπυκνωμένο και ότι όποιος θα ήθελε να ασχοληθεί πραγματικά και να το κατανοήσει σε βάθος, είναι υποχρεωμένος να εργαστεί με ανάλογο τρόπο.

Ουσιαστικά, αυτά τα αρχαία κείμενα λειτουργούν όπως ακριβώς τα σύγχρονα συμπυκνωμένα αρχεία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου πίσω από ένα μικρό εικονίδιο, μπορούν να βρίσκονται κρυμμένες, δεκάδες σελίδες ειδικών πληροφοριών.

Αυτό που κάναμε λοιπόν, ήταν να τοποθετήσουμε έναν ισχυρό μεγεθυντικό φακό, επάνω από όλα τα σκοτεινά σημεία του κειμένου και να τα αναγκάσουμε να μας αποκαλύψουν το μέχρι σήμερα κρυμμένο περιεχόμενό τους.

Επίσης, στα σημεία εκείνα που θεωρήθηκε απαραίτητο ότι χρειάζονται κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις, τόσο για την καλύτερη απόδοση, όσο και για την πληρέστερη κατανόηση του αρχαίου κειμένου, υπάρχουν σχόλια, τα οποία βρίσκονται ακριβώς μετά την απόδοση στα νέα ελληνικά.

Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, επιχειρήσαμε μια συνοπτική ανάλυση της Φιλοσοφίας του Αριστοτέλη την οποία κρίναμε απαραίτητη, για να αποκτήσουμε μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της διδασκαλίας του μεγάλου μας Φιλοσόφου.

Έτσι λοιπόν, επιχειρήσαμε για πρώτη φορά την συνοπτική ερμηνεία, κάποιων εξαιρετικά σημαντικών φιλοσοφικών θεωριών του Αριστοτέλη, όπως είναι οι «12 Ηθικές Αρετές», η «Αρχή της Αντιφάσεως» και το απολύτως μυστηριακό και ανεξερεύνητο «Ακίνητον Κινούν», μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τον σκοπό της ζωής μας.

Ας θέσουμε λοιπόν σε λειτουργία αυτήν την μηχανή του χρόνου και ας απολαύσουμε αυτήν την Κοσμική Διαδρομή που θα μας επιτρέψει να μεταφερθούμε στην εποχή της Αρχαίας Ελλάδας να βρεθούμε στο περιβάλλον του Αριστοτέλη, ώστε να γνωρίσουμε κάπως καλύτερα μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Αρχαίας Ελλάδας.

Aristote est indubitablement l’un des plus grands philosophes de la Grèce Antique.

Pourtant aujourd’hui une petite partie seulement de sa philosophie nous est connue, parce que la plupart des livres qu’il a écrit sont perdus.

Malheureusement, même parmi les ouvrages qui nous sont parvenus, la plupart d’entre eux sont difficilement compréhensibles, à cause de leurs hauteur des connaissances scientifiques, ainsi que de leurs théories tout à fait avant-gardistes.

Également, les informations concernant la vie personnelle d’Aristote sont minces.

Par consequent, la plupart du temps lorsque l’on se réfère à sa pensée philosophique aussi bien qu’à sa vie personnelle, nous sommes obligés d’avoir recours à des hypothèses.

C’est la raison pour laquelle cet ancien texte de Diogène Laèrce qui relate aussi bien une partie de la vie personnelle d’Aristote qu’un aperçu de son œuvre philosophique, est unique et irremplaçable.

Diogène Laèrce est un écrivain grec, né probablement à Laèrcie, ville de Cilicie, au IIIe siècle après J.C..

Les informations officielles que nous avons de sa vie sont infimes, mais nous pouvons en déduire une idée certaine de sa personnalité, à travers son œuvre.

Diogène Laèrce est sans conteste un profond connaisseur de l’ensemble de la philosophie grecque antique, à laquelle il avait consacré toute sa vie.

Aussi, il était collectionneur de livres rares ainsi que de n’importe quelle information importante concernant la vie et l’œuvre des philosophes grecs antiques, auxquels il se réfère dans son très importante œuvre connue de nos jours sous le titre : « vies des philosophes ».

À l’origine ce livre a un titre très allongé : « Biographies et points de vue développés par des hommes qui se sont consacrés à la Philosophie avec succès.»

Il est généralement admis, que Diogène Laèrce constitue une immense source de richesse, pour ce qui concerne nos connaissances de la Grèce antique, parce que dans les 10 livres qui constituent ce travail d’une valeur inestimable, il expose la vie et l’œuvre de 82 philosophes de la Grèce antique.

Il serait évidemment impossible qu’Aristote, l’un des plus grands philosophes de tous les temps soit absent de cette « anthologie ».

La vie et l’œuvre d’Aristote font l’objet du présent livre.

Le lecteur pourra constater  que le style de Diogène Laèrce, est très condensé, caractérisé par une pensée extrêmement synthétique, ce qui prouve l’immense vigueur de ses connaissances.

Dans chaque page de son œuvre on distingue clairement son désir de transmettre avec précision aux lecteurs l’ensemble de toutes les connaissances acquises.

Pour ce qui concerne les sources auxquelles il se réfère, il faut préciser qu’il dispose d’une importante bibliothèque, qui contient plusieurs ouvrages de philosophes grecs anciens et de leur commentateurs, auxquels il recourt constamment  pour puiser ou affirmer les informations qu’il porte.

On constate avec étonnement que Diogène Laèrce se réfère constamment à des titres impressionnants de vieux livres et également à des noms d’historiens et de scientifiques jamais vus auparavant.

Cela est simplement un échantillon de l’incroyable richesse de la civilisation grecque antique. Malheureusement, les grecs modernes non seulement ignorent, mais ils ne soupçonnent même pas la valeur de ce trésor. Combien plus l’Europe actuelle plongée dans l’obscurantisme le plus profond de son histoire…

Ce qui est extrêmement impressionnant, est que dans les archives de Diogène Laèrce, se trouve le testament d’Aristote écrit de sa propre main.

Si l’on considère que le testament constitue le meilleur moyen pour connaître la vie et surtout le « ethos » et le caractère du défunt, pour notre grande chance, il nous la livre en son intégralité dans ce texte.

Il est incontestable que Diogène Laèrce, non seulement a lu toute l’œuvre d’Aristote, -il nous en livre d’ailleurs un catalogue précis, – mais qu’il en a acquis une profonde compréhension.

Il est évident, sans l’ombre d’un doute, par le résumé de la philosophie d’Aristote qu’en essayant de l’aborder et de la transmettre aux futurs lecteurs de ses livres, il nous offre ainsi un cadeau diachronique d’une valeur inestimable.

Ce qui est admirable, est le fait que dans quelques pages il réussit à expliquer au lecteur non seulement les points essentiels autour desquels tourne la Philosophie Aristotélicienne, mais à couvrir successivement aussi son évolution dans son intégralité.

Cette analyse de Diogène Laèrce est absolument indispensable à notre époque, lorsque l’œuvre d’Aristote ne nous est pas parvenue dans son intégralité. Le présent livre, malgré son volume, nous permets d’entrer dans la pensée de notre grand Philosophe, de manière à nous renseigner autant sur sa philosophie, que sur beaucoup d’événements intéressants au sujet de sa vie privée.

Cette nouvelle tentative de rendre dans le langage contemporain le texte original, s’est effectuée avec une grande attention et un respect absolu, afin de dévoiler de la meilleure manière la puissante énergie de ces considérables et éclairantes connaissances.

Notre but, n’est pas d’ajouter simplement un autre livre à la bibliographie sur Aristote. L’ambition de ce livre est de transporter le lecteur d’aujourd’hui à l’époque de la Grèce antique. De fonctionner, autrement dit, comme une machine à voyager dans le temps et nous faire sentir à nouveau comme si on était à l’époque et dans l’environnement d’Aristote!

Nous trouver dans les mêmes lieux où a vécu le grand Philosophe et partager tous les événements importants de sa vie et de son enseignement, lesquels Diogène Laèrce a réussi à rassembler non sans peine et beaucoup d’à propos.

On considère qu’il est indispensable de trouver un nouveau style qui nous permettrait de saisir l’immense dynamique de ces textes sacrés, dynamique de laquelle nous sommes souvent privés.

Pour cette raison, dans ce livre est tentée une  approche totalement différente de l’analyse (habituelle) du texte ancien (de celles dont nous avons l’habitude de lire.)

Pour réussir à resndre le maximum de significations, le texte ancien est divisé initialement en de petits chapitre autonomes et ensuite, en de petites phrases autonomes, de manière à rendre clair l’auteur aux yeux du lecteur et de l’autre coté, d’avancer pas à pas en découvrant le sens le plus profond de sa pensée.

Cette manière particulière de traitement du texte ancien est (jugée) indispensable, du moment où l’on souhaite atteindre une analyse complète et ésotérique, qui pourrait nous offrir plusieurs réels bénéfices.

Il faudrait admettre que l’ancienne manière d’écrire est très différente de celle de nos jours. On réalise alors, que le texte ancien est d’une grande densité et se pencher réellement pour le comprendre en profondeur, nécessite l’utilisation d’une manière convenable.

Les textes anciens fonctionnent exactement comme les archives électroniques d’un ordinateur actuel où, derrière une minuscule petite icône, peuvent se condenser des dizaines de pages d’informations.

Ce que nous avons fait donc, est d’appliquer une immense loupe sur tous les points obscurs du texte et les obliger à nous dévoiler le contenu caché======= jusqu’à nos jours.

Après la traduction en français du texte grec ancien, nous avons ajouté des commentaires lorsque cela nous est apparu nécessaire, afin d’apporter une précision supplémentaire pour une meilleure compréhension.

À la deuxième partie de notre livre, nous avons tenté une analyse synoptique de la Philosophie d’Aristote, laquelle nous avons jugée indispensable pour l’icône la plus complète de l’enseignement de notre grand Philosophe.

C’est ainsi que l’on a tenté l’analyse synoptique de quelques théories philosophiques, particulièrement importantes  d’Aristote, comme les « 12 vertus éthiques », « l’origine de la contradiction » et l’absolument mystérieux et inexploré « Mobil Immobile » au travers duquel nous pourrions comprendre le but de notre vie.

Mettons en marche cette machine à explorer le temps et laissons nous emporter au travers ce Voyage Cosmique à l’époque et dans le milieu d’Aristote, à fin de connaître un peu mieux une des plus grandes figures de la Grèce ancienne.

Аристотел, несомненно, считается одним из величайших философов Древней Греции.

Сегодня, однако, лишь малая часть его мудрости нам известна, потому что большинство книг, которые он написал,  утерянны.

К сожалению, даже те книги  которые спаслись, в большинстве случаев их очень трудно понять, из-за их черезвычайно высокого научного знания, но и их радикальной теории.

Кроме того мы имеем очень мало информации о личной жизни Аристотеля. В результате чего в большенстве случаев когда мы ссылаемся к его философской мысли а также и  к его личной жизни  часто вынуждаемся допускать некоторые предположения.

Это основная причина, из за которой этот древний текст Диогена Лаэртиоса, который описывает  личную жизнь, а так же и научную работу Аристотеля, делает его уникальным и неповторимым.

Диоген Лаэртиос был греческим писателем, который вероятно родился в Киликии, в городе Лаэрт  в 3-м веке нашей эры.

Официальной информации о его жизни мы имеем очень мало, но зато  можем сделать несколько точных выводов о его личности, судя по его работе.

Мы можем быть уверенны, что Диоген Лаэртиос был хорошим знатоком всей древне-греческой философии, которой он и посвятил всю свою жизнь.

Кроме того, очень легко можно предположить, что он был коллекционером редких книг и любой важной информации о работе и жизни древних Греческих Философов, которые перечислены в его великом творении, которое известе сегодня под названием «о Жизни Философов»

В действительности, однако, эта книга имеет очень длинное название, которое выглядит следующим образом:

«Βίοι και γνώμαι των έν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή»

 

Принято считать, что Диоген Лаэртиос является огромным источником наших сегоднешних знаний о Древней Греции, потому что в общей сложности в 10 книгах, которые составляют его неоценимую работу, он описывает жизни и работы 82 Древних Греческих философов.

Конечно же  из этой «антологии» не может отсутствовать  Аристотел, один из величайших философов всех времен, жизнь и творчество которого является предметом этой книги.

Как увидит читатель, Диоген Лаэртиос, имеет особый способ описания, чрезвычайно  подробный, который характеризуется высоким синтетическим мышлением, демонстрируя огромную широту его знаний.

На каждой странице его работы очень четко отличатся его желание передать своим читателям, общее количество всех специализированных знаний, которые он  имеет.

Что же касается источников, которые он использует, мы должны считать, что он имеет очень большую библиотеку, которая включает в себя большенство важных произведений древних Греческих Философов и их комментаторов, в которых он постоянно консультируется, чтобы найти и подтвердить свои  информации.

Каждый читатель Диогена Лаертиоса с удивлением заметит, что тот постоянно ссылается к впечатляющим названиям древних книг, но и к именам Древних историков и ученых, имена которых до этого никогда не видел, не слышал!

Это – всего лишь маленький пример того невероятного богатства Древнегреческой Культуры, которой к сожалению мы, современные греки, не только ни когда не встречали, но и в большенстве случаев, даже сейчас едва ли можем себе представить.

Так же очень поразительно то, что среди тысяч ценных документов, имеющихся в архивах Диогена Лаэртиоса, находится и рукописное Завещание Аристотеля.

Учитывая, что завещание, это лучший способ познать жизнь, но особенно этос и характер покойного, к нашей большой удачи, он вписывает его без изменений в свой текст.

Мы считаем данным, что Диоген Лаэртиос не только прочитал все произведения Аристотеля, которые он и перечислевает очень подробным списком, но и смог понять глубину их смысла.

 

Этот факт становится очевиден, без следа сомнения, от содержания Аристотелевского преподавания, которое стремится определить и передать будущим читателям его книги, даря им этим способом один вневременный подарок с уникальным значением.

Факт, который достоен восхищения тем, что писатель обходится всего лишь несколькими страницами, чтобы не только объяснить читателю основные моменты, вокруг которых вращается вся Аристотелевская Философия, но и последовательно покрывает весь её эволюционный курс.

Этот анализ Диогена Лаертиоса абсолютно полезен в наше время, потому что мы сами по себе не можем знать все произведения Аристотеля. Эта книга, несмотря на свой небольшой размер позволяет нам проникнуть в способ мышления нашего великого Философа, так же даёт нам информацию о его приподовании и еще о множестве неизвестных и чрезвычайно интересных фактов, относящихся к его личной жизни.

Наша новая попытка воспроизведения древнего текста на современном языке, была сделана с очень большой осторожностью и с абсолютным уважением, чтоб раскрыть наилучшим способом, полную мощность этих великих и поучительных знаний.

Нашей целью было не просто пополнение  библиографии, ещё одной книгой о Аристотеле. Эта книга стремится, как машина времени перенести читателя во времена Древней Греции и дать ему возможность почувствовать, что он очутился опять в окружающей среде Аристотеля!

 

Посетить те же места где жил великий Философ, узнать все важные события его жизни и приподования, которые смог собрать и передать с большим трудом и искусством Диогенис Лаэртиос.

Мы считаем абсолютно необходимым найти новый способ, который мог бы раскрыть полный потенциал этих священных текстов, которые до сих пор остаюся неизвестными.

 

По этой причине, в этой книге, используется совершенно иной подход к анализу древнего текста от тех, что мы привыкли.

Для того чтобы перевести в полном значении древний текст, мы первоначально разделили его на небольшые автономные главы, а затем на отдельные предложения, чтобы с одной стороны читатель мог понять именно то что хочет сказать автор, а с другой, следуя шаг за шагом мог раскрыть глубокий смысл текста.

Данный метод редактирования древнего текста необходим, для того чтобы мы могли добиться полного анализа, который мог бы предоставить нам множества реальных преимуществ.

Все мы  знаем, что древний способ писания очень сильно отличается от современного, из за его как бы концентрированной формы и тот кто хочет эффективно понять глубину его смысла не может работать иначе.

Существенно, эти древние тексты функционируют так же как современные сжатые файлы компьютера, где за небольшим значком, могут быть скрыты, десятки страниц специализированной информации.

Итак, то что мы сделали,  это установили мощное увеличительное стекло над всеми темными частями текста и заставили их раскрыть до сегодняшнего дня их скрытое содержание.

Кроме того, в тех местах, где это было сочтено необходимым, что нужны некоторые пояснения, для лучшего перевода древнего текста, есть комментарии, которые расположены сразу после перевода на ново греческий.

Кроме того, во второй части книги, мы попытались сделать краткий анализ всей философии Аристотеля, который нам необходим, чтобы получить более полную картину преподавания нашего великого Философа.

Таким образом, мы постарались в первые сделать краткое объяснение, некоторых чрезвычайно важных философских теорий Аристотеля: «12 Моральных Добродетели», «Принцип Противоречия» и абсолютно загадочной и неоткрытой «Неподвижное Движется» с помощью которых мы смогли бы понять цель нашей жизни.

Давайте же включем эту машину времени и насладимся этим Космическим Путём, который позволит нам перенестись во времена Древней Греции, чтобы очутиться в окружающей среде Аристотеля и узнать немного лучше одного из  величайших деятелей Древней Греции.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ